Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!


Ομιλία της Monika Bediova, PhD - Μάρτιος 2016
Ομιλία της Monika Bediova, PhD - Μάρτιος 2016

Την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 και ώρα 19.00 στην Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας, η ερευνητική ομάδα IHRC ‘Πληροφορία: Iστορία, Ρύθμιση, Πολιτισμός’ (Information: History, Regulation, Culture) υποδέχτηκε την Monika Bediova, PhD, και παρουσίασε ομιλία της με τίτλο: "Gender Management with the focus on women in research and development: the case if the Czech Republic"

 

Δημοσιεύσεις:

Bédiová, M., and Ryglová, K. (2015). Satisfaction and Loyalty Factors of Ski Resorts - The Case Study of Slovakia and Austria. 2015. Economic Science for Rural Development. 2015. Vol. 1, p. 37-45. ISBN 978-9984-48-183-8.

Bédiová, M., and Ryglová, K. (2015). The Main Factors Influencing the Destination Choice, Satisfaction and the Loyalty of Ski Resorts Customers in the Context of Different Research Approaches. 2015. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015. Vol. 63 (2), p. 1-7. ISSN 1211-8516.

Bédiová, M. and Kaiser, S. (2015). Main Factors Influencing the Destination's Choice, Satisfaction and Loyalty of Ski Resort Customers – the Perspective of Winter Sport Destination Marketing. 2014. 1st ed. Dubrovnik: Innovation Institute, 2014, p.44. ISSN 1848-2252.

Mavlikaeva, L., Bédiová, M. and Ryglová, K. (2014). Current Trends of Researching and Measuring of Quality, Tourist Satisfaction, Loyalty and their Interrelationships. Czech Hospitality and Tourism Papers. 2014. Vol. 23, p. 23-33. ISSN 1801-1535.

Bédiová, M. (2014). Price for Ski Lift Tickets and Quality of Ski Resorts. In PEFnet 2014. 1st ed. Brno: MENDELU Publishing centre, 2014, p. 9. ISBN 978-80-7509-152-9.

Bédiová, M., and Ryglová, K. (2014). The Main Factors Influencing the Destination Choice of Ski Resorts Visitors in the Context od Different Research Approaches. 2014. 1st ed. Dubrovnik: Innovation Institute, 2014, p. 31 – 37. ISSN 1848-2252.

Mavlikaeva, L., Bédiová, M. and Ryglová, K. (2014). Current Trends of Researching and Measuring Of Quality, Tourist Satisfaction, Loyalty and Their Interrelationships. In Hospitality, Tourism and Education 2014. 1st ed. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, 2014, p. 259-273. ISBN 978-80-87411-60-5.

Bédiová, M. (2013). Main Factors Influencing the Satisfaction and Loyalty of Ski Resort Customers. In PEFnet 2013. 1st ed. Brno: MENDELU Publishing centre, 2013, p. 12. ISBN 978-80-7375-906-3.

Bédiová, M. (2011). The Importance of Organic Farming in Terms of Quality of Life and Enviroment and its Comparison in Different Farming Conditions. In proceedings of student scientific conference FEŠRR. 1st ed. Nitra: SPU. p. 20. ISBN 978-80-552-0599-1.Ενημερώθηκε: 10-03-2016 14:46

Επιστροφή

Email: info@ihrc.gr